Пловдив » LIEBHERR CUP

АФК Хъшове

всички новини

номерснимкаимегодинипозиция
Бисер Бекяров 23.09.1962
Димитър Заешки 05.03.1990
Васил Пенков 09.05.1985
Димитър Стефанов 25.06.1990
Румен Топалов 26.12.1987
Запрян Хърков 02.05.1980
Иван Чушев 09.05.1982
Николай Колев 22.08.1997
Бисер Къров 13.07.1989
Иван Змияров 01.12.1985