IT ЛИГА, IT лига - програма

1 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Прайм Холдинг - Ейсик Депо
не е избран Синерджи - ФМИ-Пловдив
не е избран 60K - Ес Би Тек
не е избран СайтГраунд - ВиЕсДжи
не е избран Прайм Холдинг - Ейсик Депо
не е избран Синерджи - ФМИ-Пловдив
не е избран 60K - Ес Би Тек
не е избран СайтГраунд - ВиЕсДжи

2 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Ес Би Тек - СайтГраунд
не е избран ФМИ-Пловдив - 60K
не е избран Ейсик Депо - Синерджи
не е избран Риуорд Гейтуей - Прайм Холдинг
не е избран Ес Би Тек - СайтГраунд
не е избран ФМИ-Пловдив - 60K
не е избран Ейсик Депо - Синерджи
не е избран Риуорд Гейтуей - Прайм Холдинг

3 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Синерджи - Риуорд Гейтуей
не е избран 60K - Ейсик Депо
не е избран СайтГраунд - ФМИ-Пловдив
не е избран ВиЕсДжи - Ес Би Тек
не е избран Синерджи - Риуорд Гейтуей
не е избран 60K - Ейсик Депо
не е избран СайтГраунд - ФМИ-Пловдив
не е избран ВиЕсДжи - Ес Би Тек

4 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ФМИ-Пловдив - ВиЕсДжи
не е избран Ейсик Депо - СайтГраунд
не е избран Риуорд Гейтуей - 60K
не е избран Прайм Холдинг - Синерджи
не е избран ФМИ-Пловдив - ВиЕсДжи
не е избран Ейсик Депо - СайтГраунд
не е избран Риуорд Гейтуей - 60K
не е избран Прайм Холдинг - Синерджи

5 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран 60K - Прайм Холдинг
не е избран СайтГраунд - Риуорд Гейтуей
не е избран ВиЕсДжи - Ейсик Депо
не е избран Ес Би Тек - ФМИ-Пловдив
не е избран 60K - Прайм Холдинг
не е избран СайтГраунд - Риуорд Гейтуей
не е избран ВиЕсДжи - Ейсик Депо
не е избран Ес Би Тек - ФМИ-Пловдив

6 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Ейсик Депо - Ес Би Тек
не е избран Риуорд Гейтуей - ВиЕсДжи
не е избран Прайм Холдинг - СайтГраунд
не е избран Синерджи - 60K
не е избран Ейсик Депо - Ес Би Тек
не е избран Риуорд Гейтуей - ВиЕсДжи
не е избран Прайм Холдинг - СайтГраунд
не е избран Синерджи - 60K

7 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран СайтГраунд - Синерджи
не е избран ВиЕсДжи - Прайм Холдинг
не е избран Ес Би Тек - Риуорд Гейтуей
не е избран ФМИ-Пловдив - Ейсик Депо
не е избран СайтГраунд - Синерджи
не е избран ВиЕсДжи - Прайм Холдинг
не е избран Ес Би Тек - Риуорд Гейтуей
не е избран ФМИ-Пловдив - Ейсик Депо

8 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Риуорд Гейтуей - ФМИ-Пловдив
не е избран Прайм Холдинг - Ес Би Тек
не е избран Синерджи - ВиЕсДжи
не е избран 60K - СайтГраунд
не е избран Риуорд Гейтуей - ФМИ-Пловдив
не е избран Прайм Холдинг - Ес Би Тек
не е избран Синерджи - ВиЕсДжи
не е избран 60K - СайтГраунд

9 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ВиЕсДжи - 60K
не е избран Ес Би Тек - Синерджи
не е избран ФМИ-Пловдив - Прайм Холдинг
не е избран Ейсик Депо - Риуорд Гейтуей
не е избран ВиЕсДжи - 60K
не е избран Ес Би Тек - Синерджи
не е избран ФМИ-Пловдив - Прайм Холдинг
не е избран Ейсик Депо - Риуорд Гейтуей

10 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Ейсик Депо - Прайм Холдинг
не е избран ФМИ-Пловдив - Синерджи
не е избран Ес Би Тек - 60K
не е избран ВиЕсДжи - СайтГраунд
не е избран Ейсик Депо - Прайм Холдинг
не е избран ФМИ-Пловдив - Синерджи
не е избран Ес Би Тек - 60K
не е избран ВиЕсДжи - СайтГраунд

11 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Прайм Холдинг - Риуорд Гейтуей
не е избран СайтГраунд - Ес Би Тек
не е избран 60K - ФМИ-Пловдив
не е избран Синерджи - Ейсик Депо
не е избран Прайм Холдинг - Риуорд Гейтуей
не е избран СайтГраунд - Ес Би Тек
не е избран 60K - ФМИ-Пловдив
не е избран Синерджи - Ейсик Депо

12 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Риуорд Гейтуей - Синерджи
не е избран Ейсик Депо - 60K
не е избран ФМИ-Пловдив - СайтГраунд
не е избран Ес Би Тек - ВиЕсДжи
не е избран Риуорд Гейтуей - Синерджи
не е избран Ейсик Депо - 60K
не е избран ФМИ-Пловдив - СайтГраунд
не е избран Ес Би Тек - ВиЕсДжи

13 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ВиЕсДжи - ФМИ-Пловдив
не е избран СайтГраунд - Ейсик Депо
не е избран 60K - Риуорд Гейтуей
не е избран Синерджи - Прайм Холдинг
не е избран ВиЕсДжи - ФМИ-Пловдив
не е избран СайтГраунд - Ейсик Депо
не е избран 60K - Риуорд Гейтуей
не е избран Синерджи - Прайм Холдинг

14 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Прайм Холдинг - 60K
не е избран Риуорд Гейтуей - СайтГраунд
не е избран Ейсик Депо - ВиЕсДжи
не е избран ФМИ-Пловдив - Ес Би Тек
не е избран Прайм Холдинг - 60K
не е избран Риуорд Гейтуей - СайтГраунд
не е избран Ейсик Депо - ВиЕсДжи
не е избран ФМИ-Пловдив - Ес Би Тек

15 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Ес Би Тек - Ейсик Депо
не е избран ВиЕсДжи - Риуорд Гейтуей
не е избран СайтГраунд - Прайм Холдинг
не е избран 60K - Синерджи
не е избран Ес Би Тек - Ейсик Депо
не е избран ВиЕсДжи - Риуорд Гейтуей
не е избран СайтГраунд - Прайм Холдинг
не е избран 60K - Синерджи

16 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Синерджи - СайтГраунд
не е избран Прайм Холдинг - ВиЕсДжи
не е избран Риуорд Гейтуей - Ес Би Тек
не е избран Ейсик Депо - ФМИ-Пловдив
не е избран Синерджи - СайтГраунд
не е избран Прайм Холдинг - ВиЕсДжи
не е избран Риуорд Гейтуей - Ес Би Тек
не е избран Ейсик Депо - ФМИ-Пловдив

17 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ФМИ-Пловдив - Риуорд Гейтуей
не е избран Ес Би Тек - Прайм Холдинг
не е избран ВиЕсДжи - Синерджи
не е избран СайтГраунд - 60K
не е избран ФМИ-Пловдив - Риуорд Гейтуей
не е избран Ес Би Тек - Прайм Холдинг
не е избран ВиЕсДжи - Синерджи
не е избран СайтГраунд - 60K

18 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран 60K - ВиЕсДжи
не е избран Синерджи - Ес Би Тек
не е избран Прайм Холдинг - ФМИ-Пловдив
не е избран Риуорд Гейтуей - Ейсик Депо
не е избран 60K - ВиЕсДжи
не е избран Синерджи - Ес Би Тек
не е избран Прайм Холдинг - ФМИ-Пловдив
не е избран Риуорд Гейтуей - Ейсик Депо

класиране