новини от региона

ШАМПИОНСКА ЛИГА И ЛИГА БЪЛГАРИЯ 2017/2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МИНИ ФУТБОЛНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Във връзка с появилите се в социалните мрежи опити за внушения и подвеждащо насочване на вниманието, искаме да разясним условията за участие в БАМФ Шампионска Лига и Лига България 2017/2018. За да вземе участие в турнира, даден отбор трябва да е настоящ член на БАМФ – да участва в шампионат и/или турнир под егидата на Асоциацията на местно ниво и да е спечелил правото си на участие по спортен път. Броя на квотите и имената на отборите, представляващи съответното населено място се предоставят от регионалните представители на БАМФ по места, в определените за това срокове. След като регионалния представител подаде своята заявка, администрацията на БАМФ проверява легитимността на всички заявени отбори и ако тя е потвърдена изпраща условия за участие с подробно описани срокове и правила.

Сред основните цели на Българска Асоциация Мини Футбол е популяризиране на аматьорския спорт и мини футбола на територията на цялата страна. Поради тази причина БАМФ дава възможност и на отбори, чиито населени места не са членове на Асоциацията, да вземат участие в Националните турнири – Шампионска лига и Лига България  чрез организиране на няколкодневен турнир еднократно или чрез използване на уайлд кард. Няколкодневният турнир освен спортно-състезателен характер има и промоционална роля да активира местните отбори за създаване на първенство и пълноправно членство в БАМФ. Използването на уайлд кард става на база индивидуален принцип за населени места, които поради липсата на достатъчно участници и време не са успяли да организират турнир. При тези обстоятелства, желаещите да участват отбори могат да кандидатстват за уайлд кард чрез регионалния представител на БАМФ или директно към администрацията на Асоциацията. Поради преимуществото, което дава уайлд кард преференцията тя се издава при определени условия и критерии, които гарантират идеята за нейното въвеждане – разширяване на мини футболната карта на България и създаването на повече организирани мероприятия.  Това са критерии за свързаност на футболистите с населеното място, от което кандидатства отбора и лимитиране на броя участници картотекирани в други отбори от първенствата и турнирите на БАМФ. По този начин ще съхраним идеалната цел на уайлд кард преференцията и ще я защитим от опити за недобросъвестност.

Българска Асоциация Мини Футбол и нейните представители ще продължават да работят за развитието на любимата игра и да осигуряват равнопоставени условия за всички желаещи да практикуват най-масовия спорт. 

Ръководството на БАМФ

резултати на живо

Няма мачове за избраната дата

рожденици